Page 4 - 6898
P. 4

ЗМІСТ

     Вступ……………………………………………………………………..                   3
     Практична робота 1 ВИЗНАЧЕННЯ, ЗМІСТ І МЕТА ПРОВЕДЕННЯ
     СЕО. ЗВ’ЯЗОК СЕО ЗІ ЗБАЛАНСОВАНИМ РОЗВИТКОМ………..           4
     Практична робота 2 МОЖЛИВОСТІ ТА ПЕРЕВАГИ СЕО
     ПОРІВНЯНО З ОЦІНКОЮ ВПЛИВУ НА НАВКОЛИШНЄ
     СЕРЕДОВИЩЕ…………………………………………………………                   9
     Практична робота 3 ПРИНЦИПИ ЗАСТОСУВАННЯ СЕО…………           11
     Практична робота 4 ПОПЕРЕДНЯ ОЦІНКА СПП ЩОДО
     НЕОБХІДНОСТІ ПРОВЕДЕННЯ СЕО (СКРИНІНГ)………………             14
     Практична робота 5 ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА МЕТОДІВ,
     ЩО ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ ПРИ ПРОВЕДЕННІ СЕО…………….             17
     Література…………………………………………………                    28
   1   2   3   4   5   6   7   8   9