Page 2 - 6898
P. 2

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

           Івано-Франківський національний технічний
                 університет нафти і газу
        Кафедра загальної, інженерної геології та гідрогеології                   О.Р. Манюк


         ЕКОЛОГІЧНА ОЦІНКА ПРИРОДНО-
           ПРОМИСЛОВИХ КОМПЛЕКСІВ                     ПРАКТИКУМ

                    Івано-Франківськ
                      2019
   1   2   3   4   5   6   7