Page 1 - 6854
P. 1

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
          Івано-Франківський національний технічний університет нафти і
                               газу
           Кафедра автоматизації і комп’ютерно-інтегрованих технологій             В.М. Гарасимів, Є.П.Майкович, Г.Г. Зварич, Л.І.Лагойда,
                          М.В.Шавранський
                 ТЕОРІЯ АВТОМАТИЧНОГО КЕРУВАННЯ


                          методичні вказівки

                   для самостійного вивчення дисципліни


                          Івано-Франківськ,
                                    2019


                                5
   1   2   3   4   5   6