Page 1 - 6506
P. 1

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

         Івано-Франківський національний технічний
               університет нафти і газу
                 Кафедра екології


                   Н. О. Зоріна
      МЕТОДИКА НАВЧАННЯ ЕКОЛОГІЧНИХ
          ДИСЦИПЛІН У ВИЩІЙ ШКОЛІ                 ПРАКТИКУМ

                 Івано-Франківськ
                     2019
   1   2   3   4   5   6