Page 1 - 6885
P. 1

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ


        Івано –Франківський національний технічний
               університет нафти і газу


          Кафедра нафтогазових машин та обладнання


                  Т.П. Венгринюк


          Виготовлення нафтогазових машин                  ПРАКТИКУМ
               Для студентів спеціальності
       «Нафтогазова інженерія та технології », «Галузеве машинобудування»
              за освітньо-професійними програмами
      "Обладнання нафтових і газових промислів" та " Інжиніринг і сервісне
      обслуговування нафтогазових машин та обладнання"- магістр


             Рекомендовано методичною радою
                   університету
                  Івано-Франківськ
                     2019
   1   2   3   4   5   6