Page 1 - 6842
P. 1

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

         Івано-Франківський національний технічний
               університет нафти і газу                 Кафедра екології                 Адаменко О.М.

         ТЕОРІЯ ЕКСПЕРИМЕНТУ В
                 ЕКОЛОГІЇ
           МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ
              для аспірантів спеціальності
                   101-Екологія         Рекомендовано методичною радою університету
                 Івано-Франківськ
                     2019
   1   2   3   4   5   6