Page 1 - 6843
P. 1

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

         Івано-Франківський національний технічний
               університет нафти і газу                 Кафедра екології
                 Адаменко О.М.

         ТЕОРІЯ ЕКСПЕРИМЕНТУ В

                 ЕКОЛОГІЇ
                 ПРАКТИКУМ
              для аспірантів спеціальності
                  101-Екологія         Рекомендовано методичною радою університету                 Івано-Франківськ
                     2019
   1   2   3   4   5   6